Projectmanagement

De adviseurs van Amsterdam Consultants hebben een ruime ervaring in projectmanagement en interim management bij bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden.

Ontwikkeling programma agrologistieke keteninnovatie

Jaar: 2013
Opdrachtgever: Kennisalliantie
Sector: Agro en food

Voor het innovatieprogrammabureau voor de Stadsregio, de Kennisalliantie, is vormgegeven aan een programma gericht op de digitalisering en vergroting van de efficiency van de ketens in de sierteelt en AGF. Deelprojecten zijn ontwikkeld voor Hubways en awareness-ontwikkeling bij telers in de Stadsregio en de Zuidvleugel.

RETRACK, de ontwikkeling van innovatieve spoorconcepten op de corridor Rotterdam-Constanta.

Jaar: 2012
Opdrachtgever: EC, DG MOVE
Sector: Spoor

Binnen het 6e Kaderprogramma van de Europese Commissie wordt door een consortium van 12 onderzoeksinstituten, adviesbureaus en spoorwegondernemers gewerkt aan een commerciële spoorverbinding tussen Rotterdam en Constanta in Roemenië. Het project, dat een looptijd heeft van 5 jaar en eind 2012 wordt afgerond, speelt in op de liberalisering van het railgoederenvervoer in Europa en biedt de nieuwe spooroperators de kans om op een oost-west corridor een nieuwe dienst te ontwikkelen.

Lees meer

De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen in haar verkeer- en vervoerbeleid vastgelegd als het gaat om de groei van het spoorvervoer in Europa. In 2009 is een pilot gestart, die uitgegroeid is naar een frequentie van drie tot vier treinen per week tussen Keulen en Györ in Hongarije, met feederdiensten naar Oost-Brabant, Rotterdam, Budapest, Roemenië en Istanbul. Binnen het project wordt onderzocht wat de kansen zijn voor uitbreiding van de dienst naar Rusland en China. Vooral voor de groeiende handelsstromen tussen het westen van China en Kazakhstan, Rusland, Oekraïne en Centraal Europa biedt kansen voor spoorvervoer. Amsterdam Consultants ondersteunt TNO bij het projectmanagement en de evaluatiewerkzaamheden. Daarnaast wordt kennis en ervaring op het gebied van spoorvervoer en modal-shiftprojecten ingebracht in RETRACK.
Meer informatie kan gevonden worden op www.retrack.eu

Lees minder

Projectontwikkeling en ondersteuning voor het Platform Agrologistiek

Jaar: 2011
Opdrachtgever: Connekt
Sector: Agro en food

Het secretariaat van het Platform Agrologistiek is van 2009 tot 2013 door Connekt gevoerd. Voor het ontwikkelen en begeleiden van voorbeeldprojecten is Amsterdam Consultants door Connekt ingeschakeld. Het Platform Agrologistiek is door het toenmalige ministerie van LNV opgericht om samen met het bedrijfsleven te werken aan een betere concurrentiepositie voor de Nederlandse agro- en foodsector in combinatie met een duurzamere logistiek. Amsterdam Consultants heeft gedurende twee jaar het secretariaat van het Platform ondersteund met het management van projecten, het organiseren van workshops en diverse secretariële werkzaamheden.

Begeleiding bedrijven voor het programma Lean and Green

Jaar: 2011
Opdrachtgever: Connekt
Sector: Divers

In opdracht van Connekt helpt Amsterdam Consultants bedrijven bij het behalen van de Lean and Green Award. Het programma Be Lean Be Green is onderdeel van het Programma Duurzame Logistiek, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Onderdelen van het programma Duurzame Logistiek zijn onder meer Duurzame Stedelijke Distributie, Toolbox en Be Lean Be Green.

Lees meer

Be Lean Be Green heeft als doel om in 2012 250 koplopende bedrijven op het gebied van duurzame logistiek te ondersteunen, die hun CO2 uitstoot in een tijdvak van 5 jaar met meer dan 20% reduceren en tegelijkertijd hun winstgevendheid verhogen.
Bedrijven kunnen koploper worden door het winnen van de Lean and Green Award. Hiervoor gelden 3 criteria:

De CO2 besparingsdoelstelling staat vast en bedraagt minimaal 20% in 5 jaar tijd ten opzichte van het basisjaar (nulmeting);
Er is een goedgekeurd Plan van Aanpak conform het voorgeschreven format waarin is vastgelegd hoe de doelstelling gerealiseerd wordt;
Er vindt periodieke monitoring plaats van de resultaten conform de gestelde eisen.
Meer informatie over het programma en de Lean and Green Award kan gevonden worden op www.duurzamelogistiek.nl

Lees minder

Logistieke organisatie en integratie afval- en recyclingstromen HVC

Jaar: 2007
Opdrachtgever: HVC
Sector: Afval

HVC heeft aan Amsterdam Consultants gevraagd om te helpen bij het onderzoek naar de gewenste logistieke structuur en organisatie, waarbij de te maken keuzes kwalitatief en kwantitatief onderbouwd zijn. De vervoerstromen van HVC zijn geïnventariseerd: kenmerken, herkomsten, bestemmingen, gebruikte modaliteiten, kilometers en kosten. Vervolgens zijn deze gegevens in een logistiek model gebracht en zijn er een aantal verschillende verbetermaatregelen doorgerekend. Op basis hiervan is advies uitgebracht over de meest efficiënte inzamelingsstructuur en aanvoer van afval naar de installaties van HVC.

©2021 - Amsterdam Consultants | Sluisplein 46 - 1975 AG IJmuiden - Nederland | Tel: +31 (0)88 714 40 00