Amsterdam Consultants

Premium European Fresh Gateway

Plaats: Rotterdam 
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland 
Sector: AGF 
Type: Consultancy 

Omschrijving:

 

In 2019 is op basis van gesprekken met twintig dominante stakeholders actief in de haven en agrologistiek in de Zuidvleugel van de provincie Zuid-Holland, verricht in opdracht van de provincie Zuid-Holland, geconcludeerd dat er behoefte is aan een herdefiniëring van het Coolport-concept in de Rotterdamse haven. Deze herdefiniëring is nodig voor het versterken van het profiel en de concurrentiekracht van Greenport West-Holland en de Mainport en voor de ontwikkeling van een optimale intermodale infrastructuur voor verslogistiek.

 

De voorkeur van de ondervraagde agro-logistieke stakeholders gaat uit naar een versterking van Coolport als een multimodaal knooppunt voor vers-stromen met aansluitingen op rail, binnenvaart, shortsea/ferry en weg. Met name een dedicated railterminal voor vers-lading in de multimodale omgeving van de City staat hierbij centraal wegens het vermogen van spoor om op de lange afstand een relatief snel en duurzaam vervoersproduct te kunnen leveren. Deze herdefiniëring betekent dat Coolport veel breder wordt gezien dan de huidige fysieke locatie van het koel- en vriesveem van de firma Kloosterboer, voorzien van de naam Coolport. In de herdefiniëring wordt Coolport opgerekt en is de fysieke locatie van Kloosterboer slechts een onderdeel van een veel breder logistiek knooppunt voor verslogistiek.

 

Deze herdefiniëring past in de strategische doelen van de Greenports en mainport Rotterdam en wordt ook uitgedragen door provincie Zuid-Holland en het Rijk. Maar de productontwikkeling is ook in het belang van bestaande aanbieders van spoordiensten, zoals DB Cargo, RSC en CTT, omdat het spoor naar verwachting de komende jaren de gevolgen van de energietransitie sterk zal gaan voelen door een afname van de omvangrijke pakketten kolen, ertsen en andere energiedragers.

 

Eind 2017 is het Concept Greenports 3.0 vastgesteld  dat het versterken van de netwerkkracht en concurrentiepositie van Nederland tot doel heeft. De kern is dat de Greenport West-Holland en mainport Rotterdams samen een geïntegreerd netwerk vormen en in toenemende mate aandacht voor elkaar moeten hebben door samen te werken. De relatie tussen de mainport Rotterdam en de Greenport West-Holland wordt daardoor steeds belangrijker. Maar niet alleen in bestuurlijke zin neemt het belang van deze relatie toe, ook door ontwikkelingen in de logistiek.Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00