Amsterdam Consultants

WATERTRUCK, ontwikkeling van een business case voor een innovatief duwbakconcept

Opdrachtgever: EC, INTERREG 
Sector: Binnenvaart 

Omschrijving:

Het gebruik van binnenvaart op kleine vaarwegen neemt de laatste decennia sterk af. De rentabiliteit van vervoer met kleine schepen is erg laag, schaalvergroting is troef in de binnenvaart. Het gevolg van deze ontwikkeling is een verdere groei van het wegvervoer, terwijl binnenvaart vanuit maatschappelijk oogpunt (duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid) de voorkeur geniet. Vanuit het Europese INTERREG-programma is het project Watertruck ondersteund. Het Vlaamse Instituut voor de Mobiliteit (VIM) heeft dit project geleid. Het concept van Watertruck gaat uit van kleine duwboten die laadbakken bij verladers brengen en ophalen. Er zou sprake moeten zijn van eenmansbediening om een rendabele dienst te onderhouden. Amsterdam Consultants heeft samen met ECORYS onderzocht of een haalbare business case in Nederland mogelijk is. Daartoe zijn met een aantal grote verladers in de bouw, recycling en agro-industrie en binnenvaartondernemingen concrete vervoerstromen geanalyseerd en mogelijke diensten doorgerekend. Het is gebleken dat een kansrijke dienst mogelijk is wanneer een stabiele en gebalanceerde combinatie van stromen gevonden kan worden. In de huidige marktomstandigheden is dit lastig te realiseren.Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00