Amsterdam Consultants

Verbetermaatregelen goederenvervoer voor de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer in Zwijndrecht

Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht 
Sector: Diverse 

Omschrijving:

De herstructurering van de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer in Zwijndrecht was aanleiding voor de gemeente en de provincie om na te gaan of er logistieke verduurzaming mogelijk is. Amsterdam Consultants heeft dit onderzocht door met de belangrijkste bedrijven te gaan praten over mogelijke verbetermaatregelen. Met name de ligging aan het water biedt kansen voor binnenvaart, terwijl ook de spooraansluiting wellicht beter gebruikt kan worden. De meest concrete verbetermaatregel behelst het gezamelijk inzamelen van bedrijfsafval, waarbij voor het staalafval ook de binnenvaart gebruikt kan worden. De kansen voor intermodaal vervoer per binnenvaart zijn kleiner, doordat er in Zwijndrecht geen terminal is en de volumes bij elkaar niet voldoende. Wanneer ook de stromen uit Dordrecht meegenomen worden zijn er wel goede mogelijkheden voor het vervoer van containers per binnenvaart.Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00