Amsterdam Consultants

Projectmanagement

De adviseurs van Amsterdam Consultants hebben een ruime ervaring in projectmanagement en interim management bij bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden.


Onze projecten

Ontwikkeling programma agrologistieke keteninnovatie

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2013
Kennisalliantie
Agro en food

Voor het innovatieprogrammabureau voor de Stadsregio, de Kennisalliantie, is vormgegeven aan een programma gericht op de digitalisering en vergroting van de efficiency van de ketens in de sierteelt en AGF. Deelprojecten zijn ontwikkeld voor Hubways en awareness-ontwikkeling bij telers in de Stadsregio en de Zuidvleugel.

RETRACK, de ontwikkeling van innovatieve spoorconcepten op de corridor Rotterdam-Constanta.

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2012
EC, DG MOVE
Spoor

Binnen het 6e Kaderprogramma van de Europese Commissie wordt door een consortium van 12 onderzoeksinstituten, adviesbureaus en spoorwegondernemers gewerkt aan een commerciële spoorverbinding tussen Rotterdam en Constanta in Roemenië. Het project, dat een looptijd heeft van 5 jaar en eind 2012 wordt afgerond, speelt in op de liberalisering van het railgoederenvervoer in Europa ...

Projectontwikkeling en ondersteuning voor het Platform Agrologistiek

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2011
Connekt
Agro en food

Het secretariaat van het Platform Agrologistiek is van 2009 tot 2013 door Connekt gevoerd. Voor het ontwikkelen en begeleiden van voorbeeldprojecten is Amsterdam Consultants door Connekt ingeschakeld.

Begeleiding bedrijven voor het programma Lean and Green

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2011
Connekt
Divers

In opdracht van Connekt helpt Amsterdam Consultants bedrijven bij het behalen van de Lean and Green Award. Het programma Be Lean Be Green is onderdeel van het Programma Duurzame Logistiek, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Onderdelen van het programma Duurzame Logistiek zijn onder meer Duurzame Stedelijke Distributie, Toolbox en Be Lean Be Green.

Logistieke organisatie en integratie afval- en recyclingstromen HVC

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2007
HVC
Afval

HVC heeft aan Amsterdam Consultants gevraagd om te helpen bij het onderzoek naar de gewenste logistieke structuur en organisatie, waarbij de te maken keuzes kwalitatief en kwantitatief onderbouwd zijn. De vervoerstromen van HVC zijn geïnventariseerd: kenmerken, herkomsten, bestemmingen, gebruikte modaliteiten, kilometers en kosten.

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00