Amsterdam Consultants

Onderzoek naar de potentiëlen voor dagranddistributie in de stadsregio Amsterdam

Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam 
Sector: Retail 

Omschrijving:

Het beleveren van winkels en bedrijven in binnensteden in de dagrand (na 19:00 uur en vóór 7:00) levert logistieke voordelen op. Enkelegrote retailers passen al dagranddistributie toe. De Stadsregio Amsterdam heeft samen met EVO en TLN aan Amsterdam Consultants gevraagd om voor de regio het potentieel van dagranddistributie in kaart te brengen.

 

Op basis van de gesprekken met de 21 bedrijven, 8 vervoerders en 13 verladers, kan geconcludeerd worden dat er nog een substantiële groei van dagranddistributie te verwachten is. Het aantal bedrijven dat benaderd is voor dit onderzoek dat nu reeds dagranddistributie toepast groeit met 30 % in de komende twee tot drie jaar: van 9 naar 12 bedrijven. Het aantal ritten in de dagranden stijgt met 86 %, van een kleine 170 naar 310 ritten per week bij de onderzochte bedrijven.

 

De grootste groei in dagranddistributie is te verwachten in het segment supermarkten. Alle vier de onderzochte bedrijven geven aan in de toekomst meer aan dagranddistributie te gaan doen. Het aantal ritten bij deze bedrijven stijgt van ca. 140 nu naar ca. 230 per week in de nabije toekomst. Daarnaast zijn de warenhuizen en grote ketenbedrijven grote groeiers (van 10 naar ruim 30 ritten per wee) en de horeca, catering en zorg (van ca. 10 naar 40 ritten per week). De distributie naar de kleinere winkels zal naar verwachting niet naar de dagranden kunnen verschuiven, de bemensing van de winkels is hier de grote belemmerende factor.

 

Grote knelpunten ten aanzien van infrastructuur zijn er niet gesignaleerd. De verwachte groei van het verkeer en de stijgende transportkosten zullen leiden tot een grotere druk om het distributiesysteem te wijzigen. De problemen zijn momenteel echter nog niet van dien aard dat een revolutie op dit gebied te verwachten is. De voordelen van dagranddistributie zijn voor de bedrijven wel evident: de transportkosten kunnen dalen doordat men geen last van files heeft, winkelstraten nog niet zijn versperd door lossende voertuigen en de bezettingsgraad van de vrachtwagens kan stijgen doordat ze meer uren per dag kunnen worden ingezet. Deze voordelen spelen niet alleen in de binnensteden, wat verklaart dat dagranddistributie ook buiten de binnensteden plaatsvindt en ook daar naar verwachting zal groeien.

 

De regels voor de toepassing van dagranddistributie zijn duidelijk, al worden ze wel als streng aangemerkt. Er zijn relatief weinig problemen voor bedrijven die dagranddistributie al toepassen.

 

Veel meer problemen worden ondervonden door de steeds latere openingstijden van winkels. Voor een efficiënte logistiek is het rampzalig wanneer een groot aantal adressen alleen tussen ca. 9:30 en 11:30 beleverd kunnen worden. Een oplossing door middel van dagranddistributie biedt weinig soelaas wanneer het kleinere winkels en horecagelegenheden betreft, waar het personeel niet speciaal voor de belevering drie of meer uur eerder op het werk kan komen. Ook voor ‘lastige’ producten zoals verse waar en dure producten is dagranddistributie erg moeilijk in te voeren.

 

Van belang is dat de overheid met het bedrijfsleven de dialoog aan blijft gaan. Dan ontstaat wederzijds begrip voor de problemen en kunnen vernieuwingen sneller worden ingevoerd. Een regeling voor dagranddistributie zou een goed instrument kunnen zijn voor de dialoog, waarbij een verbreding naar andere vraagstukken in de stedelijke distributie door het bedrijfsleven zou worden toegejuicht. Deze dialoog vindt overigens al plaats in een aantal initiatieven op het gebied van stedelijke distributie in de stadsregio. Zo is er een Platform Bevoorrading Stadsregio Amsterdam en wordt geëxperimenteerd met verruiming van de venstertijden. Omdat dagranddistributie een nauwe relatie heeft met andere vraagstukken verdient ze een prominente plaats in deze dialoog.
Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00