Amsterdam Consultants

Kansen voor vers in de Zuidvleugel

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland 
Type: Onderzoek 

Omschrijving:

In 2007 is onder andere met steun van de provincie Zuid-Holland het project Fresh Corridor gestart, met het doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied en de belangrijkste productiegebieden en logistieke centra, waaronder Venlo, Vlissingen, Fruitpact Betuwe en Antwerpen. In 2013 heeft de provincie samen met de ministeries van I&M en EZ onderzoek gedaan naar versterking van de relatie Greenports-Mainports.

 

Sindsdien is er veel veranderd in de logistiek en de agrobusiness: de Coolport in de Waal-Eemhaven is er gekomen, de terminals op tweede Maasvlakte zijn in gebruik, circa 75% van de reefers landt nu aan op de Maasvlakte, de containerisatie is bijna volledig, de concentratie (fusies/overnames) aan de kant van verladers heeft zich doorgezet en het economisch tij heeft zich ten gunste gekeerd.

 

Er is veel tijd en energie gestoken in pogingen om reefers met groenten en fruit vanaf de zeehaven naar de agroclusters met de binnenvaart ter vervoeren. De eerste containers bestemd voor Barendrecht gingen via de Ridderhaven. Vervolgens zijn er binnenvaartverbindingen voor vers tot stand gebracht voor Venlo en Medel. De veel belovende verbinding voor het Westland via Hoek van Holland is er niet gekomen. Voor het alternatief via de Zevenmanshaven (Vlaardingen) lijkt er onvoldoende draagvlak te zijn bij de leden van de stichting Coolport Westland. In de tussentijd zijn ook de Control Towers op het toneel verschenen en claimen een  rol in de modal shift en een onafhankelijk aanbod breder aanbod van terminals.

 

Er is  gesproken met in totaal 20 verschillende stakeholders:

- Handelsbedrijven AGF Greenport West-Holland
- Deepsea-reder en -terminal
- Bargeoperators en -terminals
- Railoperators en -terminals.
- Adviseur initiatief HRT Bleiswijk
- Havenbedrijf Rotterdam
- Provincie Zuid-Holland

Op de agenda stond:

- Binnenvaartnetwerk en congestie Maasvlakte
- Belang multimodale verbindingen en modal shift
- Railterminal initiatief Bleiswijk en alternatief RSC
- Coolport positie en perspectief
- Duurzaamheid
- Rol HBR en PZH
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn:

Coolport optillen en oprekken

- Sleutelspelers vanuit haven en Greenport West-Holland selecteren en gesprek starten over functie en organisatorische inrichting Coolport

Premium railterminal voor vers:

- Business case vanuit RSC (Hupac) uitwerken. Vaststellen wat nodig is  om premium railterminal en spoorproduct voor vers te realiseren.
- Initiatieven voor shift naar spoor van importstromen Spanje ondersteunen.

Afhandeling Maasvlakte verbeteren:

- Vaarschema opstellen in overleg met verladers, barge- en terminaloperators.

 Verduurzaming:

- Identificeren, plannen en monitoring logistieke verduurzaming.


Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00