Amsterdam Consultants

Fresh Corridor vervoer op Spanje per RoRo shortsea

Opdrachtgever: Projectbureau FC 
Sector: Agro en food 

Omschrijving:

Binnen het programma Pieken in de Delta is het project Fresh Corridor begin 2009 van start gegaan. Fresh Corridor heeft tot doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied, Venlo, Vlissingen, Waddinxveen-Bleiswijk, Westland, Betuwe en Antwerpen. Het project omvat zowel de verbindingen als voorzieningen voor verslogistiek op de knooppunten in dit netwerk. Verder maken systemen voor planning en control, inrichting van douane, Plantenziektekundige Dienst en Kwaliteits Controle Bureau (KCB) deel uit van Fresh Corridor. Amsterdam Consultants heeft voor de diverse deelprojecten van Fresh Corridor onderzoek verricht en testen met de binnenvaart uitgevoerd.

Een van de laatste deelprojecten binnen Fresh Corridor is gericht op een modal shift van weg naar shortsea. De dienst van Transfennica tussen Bilbao en Zeebrugge kan worden uitgebreid met afvaarten op Rotterdam. Door bundeling van vervoerstromen van diverse bedrijven in de agro- en niet-agro sector wordt het potentieel vergroot.Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00