Amsterdam Consultants

Fresh Corridor IV, onderzoek naar de mogelijkheden van intermodaal vervoer naar Medel

Opdrachtgever: Projectbureau FC 
Sector: Agro en food 

Omschrijving:

Binnen het programma Pieken in de Delta is het project Fresh Corridor begin 2009 van start gegaan. Fresh Corridor heeft tot doel het vervoer van groenten en fruit met de binnenvaart op gang te brengen tussen het Rotterdams havengebied, Venlo, Vlissingen, Waddinxveen-Bleiswijk, Westland, Betuwe en Antwerpen. Het project omvat zowel de verbindingen als voorzieningen voor verslogistiek op de knooppunten in dit netwerk. Verder maken systemen voor planning en control, inrichting van douane, Plantenziektekundige Dienst en Kwaliteits Controle Bureau (KCB) deel uit van Fresh Corridor. Amsterdam Consultants heeft voor de diverse deelprojecten van Fresh Corridor onderzoek verricht en testen met de binnenvaart uitgevoerd.

Het Fruitpact is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in het Rivierenland: de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Het Fruitpact maakt onderdeel uit van het tuinbouwprogramma “Betuwse Bloem”, waarbinnen de fruitteelt een belangrijk onderdeel is. De fruitteelt is van oudsher sterk in de gebieden verankerd en heeft zich nationaal en regionaal ontwikkeld tot een economisch cluster van betekenis. Het Fruitpact wil met haalbare doelstellingen en concrete projecten, die op korte en lange termijn tastbaar resultaat opleveren de Nederlandse en internationale concurrentiepositie van het fruitcluster versterken. Een van die projecten is een modal shift van weg naar binnenvaart, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuw te ontwikkelen terminal in Medel.
Amsterdam Consultants heeft samen met de bedrijven in Rivierenland geïnventariseerd wat het potentieel voor een binnenvaartdienst op Rotterdam is.
De bedrijven van het Fruitpact hebben medio 2010 hun intenties voor het ontwikkelen van een business case vastgelegd in een overeenkomst. Wanneer de terminal Rivierenland wordt opgeleverd kunnen de partijen met pilots beginnen om de business case te toetsen en zo nodig bij te stellen.Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00