Amsterdam Consultants

Economie en Ruimte

Transport en logistiek hebben een nauwe relatie en interactie met ruimtelijke ontwikkelingen. Bedrijventerreinen en industriegebieden genereren vervoersbewegingen en logistieke activiteiten die ruimte vereisen. Bij stedelijke ontwikkelingen komen diverse vraagstukken op het gebied van goederenvervoer naar voren.

De bereikbaarheid van binnensteden voor de belevering van winkels is een bekend probleem, waarvoor diverse oplossingen worden beproefd en ingevoerd. Amsterdam Consultants adviseert regionale en lokale overheden over de mogelijkheden voor innovatieve stedelijke distributie.

Vermindering van de hinder van vervoer is mogelijk wanneer op bedrijventerreinen samenwerking wordt gevonden tussen bedrijven. Samenwerking in bijvoorbeeld de collectie en verwerking van afval- en reststromen kan tot grote efficiencyvoordelen leiden. Ook kan bij de (her-)inrichting van bedrijventerreinen gekeken worden naar logistieke samenwerking, duurzamere transportmodaliteiten en energiebesparende maatregelen.

Amsterdam Consultants wordt ook betrokken bij de herontwikkeling van (binnen-) havens om overheden te adviseren over de logistieke invulling.


Onze projecten

Verbetermaatregelen goederenvervoer voor de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer in Zwijndrecht

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2007
Gemeente Zwijndrecht
Diverse

De herstructurering van de bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer in Zwijndrecht was aanleiding voor de gemeente en de provincie om na te gaan of er logistieke verduurzaming mogelijk is. Amsterdam Consultants heeft dit onderzocht door met de belangrijkste bedrijven te gaan praten over mogelijke verbetermaatregelen.

Ontwikkeling toekomstig ruimtelijk beleid Noordzeekanaalgebied

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2007
Projectbureau NZKG
Diverse

Goederenvervoer en milieu op de bedrijventerreinen in Wateringen

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2006
Gemeente Westland
Diverse

In opdracht van de Provinice Zuid-Holland en de Gemeente Westland heeft Amsterdam Consultants samen met BMD Milieuadvies de mogelijkheden voor verduurzaming onderzocht bij de bedrijven van de drie aaneengesloten bedrijventerreinen in Wateringen.

Kansen voor vers in de Zuidvleugel

Jaar:
Opdrachtgever:
Sector:
2019
Provincie Zuid-Holland


Doel van dit project is het pragmatisch vaststellen van een gedragen visie op de agrologistiek in de Zuidvleugel. Benoemen en onderbouwen van strategische keuzes voor versterking en verduurzaming van de agrologistiek in de Zuidvleugel.

De logistieke strategie maakt duidelijk welke initiatieven en ontwikkelingen in de Zuidvleugel in aanmerking komen voor ondersteuning door de provincie Zuid-Holland.

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00