Amsterdam Consultants

Coolport Westland

Plaats: Hoek van Holland 
Opdrachtgever: Fresh Corridor 
Sector: AGF 

Omschrijving:

In het kader van het project Fresh Corridor is in 2009/2010 een studie uitgevoerd waarin is aangetoond dat een verbinding over water tussen Uniport en het Westland zeer wenselijk is om teelt, handel en logistiek te koppelen. Per jaar wordt via de handelsterreinen in het Westland ongeveer 9 miljoen ton groenten en fruit verhandeld. Ongeveer 25 procent hiervan betreft import uit overzeese gebieden, voornamelijk citrus, druiven, hardfruit, ananas, mango etc. Deze producten worden gelost in de Rotterdamse haven en vervolgens verder getransporteerd naar het achterland. Ongeveer dertig procent van de producten die in het Westland worden verhandeld zijn afkomstig uit overige Europese landen en 45 procent betreft Nederlands product en dan hoofdzakelijk uit het Westland.

 

Om de 25 procent importfruit van de Maasvlakte naar het Westland te transporteren, wordt tot op heden gebruik gemaakt van trucks. De truckafstand van en naar het Westland bedraagt 120 km. Bij transport via water, is de truckafstand gereduceerd tot 20 km. Hierdoor kan het bedrijfsleven een lagere CO2-uitstoot realiseren, kan de servicegraad omhoog en zal de kostprijs uiteindelijk dalen. Denk daarbij aan congestie op de A15, die de komende jaren naar verwachting verder zal toenemen door geplande werkzaamheden op dit traject.

 

Er is een stichgting opgericht om alle partijen bij elkaar te brengen. In 2013 is een intentieverklaring ondertekend met alle deelnemers. Daarnaast zijn individuele toezeggingen voor lading toegezegd in contracten, in totaal nu voor ruim 8.000 containers. Stena Line zal een bestaande steiger aanpassen en kraancapaciteit organiseren. Als het goed is zal in 2014 de terminal operationeel zijn. Naast de importcontainers met fruit en groenten is er ook een aanzienlijke stroom met import planten en andere sierteeltproducten naar het Westland. Deze kan ook moeiteloos mee met de barge.Foto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00