Amsterdam Consultants

Begeleiding bedrijven voor het programma Lean and Green

Opdrachtgever: Connekt 
Sector: Divers 

Omschrijving:

In opdracht van Connekt helpt Amsterdam Consultants bedrijven bij het behalen van de Lean and Green Award. Het programma Be Lean Be Green is onderdeel van het Programma Duurzame Logistiek, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Onderdelen van het programma Duurzame Logistiek zijn onder meer Duurzame Stedelijke Distributie, Toolbox en Be Lean Be Green.

Be Lean Be Green heeft als doel om in 2012 250 koplopende bedrijven op het gebied van duurzame logistiek te ondersteunen, die hun CO2 uitstoot in een tijdvak van 5 jaar met meer dan 20% reduceren en tegelijkertijd hun winstgevendheid verhogen.
Bedrijven kunnen koploper worden door het winnen van de Lean and Green Award. Hiervoor gelden 3 criteria:

De CO2 besparingsdoelstelling staat vast en bedraagt minimaal 20% in 5 jaar tijd ten opzichte van het basisjaar (nulmeting);
Er is een goedgekeurd Plan van Aanpak conform het voorgeschreven format waarin is vastgelegd hoe de doelstelling gerealiseerd wordt;
Er vindt periodieke monitoring plaats van de resultaten conform de gestelde eisen.
Meer informatie over het programma en de Lean and Green Award kan gevonden worden op www.duurzamelogistiek.nlFoto impressie:

Amsterdam Consultants
Sluisplein 46
1975 AG IJmuiden
Nederland
Tel: +31 (0)88 714 40 00